Metoda

Co to jest Mindfulness (uważność)?

glowna 2_v3 dziewczyna z bańką picjumbo.com_IMG_0403SimoneAnne-6292
 • Mindfulness nazwana po polsku uważną obecnością lub po prostu uważnością. Z braku możliwości pełnego oddania znaczenia tego słowa po polsku, powszechnie używa się jego angielskiej nazwy.
 • Definiując mindfulness można powiedzieć, że jest to „(…) szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę.”(J. Kabat-Zinn „Gdziekolwiek jesteś bądź.”).
  To zauważenie tego, co się dzieje z nami i wokół nas w danym momencie, chwila po chwili. To zdawanie sobie sprawy z własnych emocji i myśli, dostrzeganie sygnałów płynących z ciała.
 • W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zostało przeprowadzonych wiele badań klinicznych nad zastosowaniem mindfulness w redukcji stresu jak iw leczeniu różnych problemów zdrowotnych: psychicznych i fizycznych. Ich wyniki pokazują, że metody oparte o mindfulness są skuteczną lub co najmniej wspomagającą metodą leczenia. Więcej o badaniach i ich wynikach tutaj.
 • Współcześnie istnieje kilka metod rozwoju osobistego i psychoterapii opartych na idei mindfulness. Najpopularniejszą z nich jest MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction = Redukcja Stresu Oparta na Uważności). Jest to pierwsza w świecie zachodnim metoda leczenia oparta w dużej mierze na na wschodnich, głównie buddyjskich technikach. Program MBSR został stworziny przez Jona Kabat-Zinna pod koniec lat 70-tych XX wieku na uniwersytecie medycznym w Massachusetts.
  Praktyka uważności składa się z części formalnej i nieformalnej. Praktyka formalna, której możesz nauczyć się w kursie MBSR polega na wykonywaniu ćwiczeń m. in. takich jak: świadomość oddechu, skanowanie ciała, uważny ruch, medytacja siedząca. Praktyka nieformalna to świadome przeżywanie i uczestniczeniu w tym, co się wydarza tu i teraz.
  Jest to po prostu wykorzystanie uważności w normalnych czynnościach życia codziennego.
  Więcej o MBSR przeczytasz tutaj.
 • Innymi metodami opartymi na mindfulness są: MBCT – Mindfulness Based Cognitive Therapy, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), DBT (Dialectical-Behaviour Therapy) i Breathworks.