Skuteczność

Mindfulness – badania naukowe

skutecznosc_1_czlowiek patrzy na gwaizdy unspashskutecznosc 2_dziewczyna tyl lake-nyon-evauwazne jedzenie 1 winogrona w dloniach unsplash

Wiele badań naukowych pokazuje skuteczność programu MBSR oraz praktykowania uważności i medytacji na co dzień oto wykaz niektórych z nich:

  • MBSR istotnie redukuje stres, wspomaga leczenie zaburzeń psychicznych i somatyczny takich jak: choroby kardiologiczne, zaburzenia lękowe, depresja, chroniczny ból, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia odżywiania, nowotwory i choroby skóry (m in. Kabat-Zinn, Lipworth i Burney, 1985; Speca, Carlton, Goodey i Angen, 2000; Reibel, Greenson, Brainard i Rosenzweig, 2001).
  • U osób, które uczestniczyły w programie MBSR obniża się ciśnienie krwi i czynność serca, systematycznie obniża się poziom kortyzolu (hormonu stresu). Towarzyszy temu poprawa radzenia sobie ze stresem, mniejsze wahania nastrojów, ogólna poprawa, jakości życia (Lindquist, R. i inni).
  • Wykazano redukcję stresu, poprawę, jakości życia i dobrostanu u osób zdrowych biorących udział w MBSR. Osoby badane były w trakcie programu i 3 miesiące po jego ukończeniu (Kimberly A. Williams, Maria M. Kolar, Bill E. Reger, and John C. Pearson (2001) Evaluation of a Wellness-based Mindfulness Stress Reduction Intervention: A Controlled Trial. American Journal of Health Promotion: July/August 2001, Vol. 15, No. 6, pp. 422-432.).
  • MBSR wspiera proces zdrowienia osób chorych na raka, w tym prostaty i piersi. Liczne badania wskazują pozytywny wpływ uczestnictwa osób chorych w programie (Carlson, Speca, Patel, & Goodey, 2003; Saxe i in., 2001; Shapiro, Bootzin, Figueredo, Lopez, & Schwartz, 2003; Speca, Carlson, Goodey, & Angen, 2000). U pacjentów uczestniczących w treningu MBSR obserwuje się wzrost czynności układu odpornościowego, spadek poziomu kortyzolu, zmianę w produkcji cytokin. Obserwuje się poprawę nastroju, zmniejszenie objawów depresji, obniżenie lęku i lepsze radzenie sobie z chorobą nowotworową.
  • Metoda MBSR jest użyteczna w przypadku chronicznych problemów natury psychicznej czy fizycznej. Trening mindfulness zmniejsza stres związany z cierpieniem oraz poprawia psychiczne i fizyczne funkcjonowanie. („Meta-analiza MBSR a korzyści zdrowotne”, Grossman, Niemann, Schmidt i Wallach, Journal of Psychosomatic Research 57, 2004).
  • Stosowanie treningu MBSR u osób cierpiących na przewlekły ból przynosi bardzo dobre efekty (Creamer, Singh i in., 2000, Kabat-Zinn, Lipworth i in., 1985). 60-72% pacjentów lepiej radzi sobie z bólem. Poziom odczuwanego bólu zmniejszył się, poprawiła się sprawność fizyczna. Część osób zmniejszyła dawki przyjmowanych leków przeciwbólowych. Ponad 70% kontynuowało praktykę uważności po zakończeniu kursu (Monrone i in., 2008).
  • Badania pod kierownictwem Sary Lazar z Uniwersytetu w Michigan wykazały, że ośmiotygodniowy kurs medytacji MBSR powoduje istotne zmiany w gęstości istoty szarej mózgu. Okazało się, że, w porównaniu z grupą kontrolną, kora mózgowa osób medytujących w programie MBSR po 8 tygodniach jest wyraźnie grubsza w hipokampie (części mózgu odpowiadającej za uczenie się, pamięć i regulację emocji) oraz skrzyżowaniu skroniowo- ciemieniowym (odpowiedzialnym m.in. za empatię i współczucie), co dowodzi, iż te funkcje mózgu zwiększyły się. Grubość istoty szarej zmniejszyła się za to ciele migdałowatym – części mózgu odpowiedzialnej za reakcję „walki lub ucieczki” a zmniejszenie się istoty szarej w tej części wiązała się z tym, że badani zgłaszali, iż są mniej zestresowani. Co ważniejsze, biorący udział w badaniu nie mieli mniej stresujących ich sytuacji, ale ich reakcja na te sytuacje uległa zmianie, dzięki praktykowaniu mindfulness. (Hölzel BK, Carmody J, Vangel M, Congleton C, Yerramsetti SM, Gard T, Lazar SW. Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Res. 2011 Jan 30; 191(1):36-43.)